บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2019

ตกแต่งสถานที่จัดงานอีเว้นท์ โรงแรมเพนนินซูลา ( The PENINSULA BANGKOK) ไฟตกแต่งบรรยากาศจากไฟหยดน้ำ , lighting design and decorate with fairy lights by siamcivilize : siamcivilizelightingdecor, Tel0869961208, LineID siamcivilize, 13Nov2019

รูปภาพ
Wedding Decoration www.siamcivilize.com LineID: siamcivilize Tel: 0869961208 IG: SiamcivilizeLightingDeco T H E P E N I N S U L A #LightingDeco #SiamcivilizeSetup #13Nov2019

ตกแต่งสถานที่จัดงานแต่งงาน บ้านโชค ( BaanChok HuaHin ) ไฟตกแต่งบรรยากาศจากไฟหยดน้ำ , lighting design and decorate with fairy lights by siamcivilize : siamcivilizelightingdecor, Tel0869961208, LineID siamcivilize, 8Nov2019

รูปภาพ
Wedding Decoration www.siamcivilize.com LineID: siamcivilize Tel: 0869961208 IG: SiamcivilizeLightingDeco B A A N C H O K #BaanChokHuaHin # ไฟตกแต่งงานเลี้ยง # ไฟบรรยากาศ #photobackdrop #rustic #rusticwedding #gardenparty #gardenwedding #lightingwedding #celebrate #event #decoration #chic #lighting #lightingdesign #lightingdecor #fairylights #bokeh #siamcivilize #siamcivilizelightingdecor #siamcivilizesetup #line 🆔 siamcivilize #IGsiamcivilizelightingdeco #Tel0813466137 #Tel0869961208 #08Nov2019

ตกแต่งสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาล คริสมาสต์ และปีใหม่ ไอคอน สยาม ( The Icon Siam : Christmas & Happy New Year 2020 ) ไฟตกแต่งบรรยากาศจาก ไฟหยดน้ำตกแต่งต้นไม้ทรงระย้า , lighting design and decorate by siamcivilize : siamcivilizelightingdecor, Tel0869961208, LineID siamcivilize, 13oct2019

รูปภาพ
Lighting Decoration www.siamcivilize.com LineID: siamcivilize Tel: 0869961208 IG: SiamcivilizeLightingDeco ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ป ร ะ ดั บ #ICONSIAM #Terrace2Fzone #2thFloor #LightingDecor #ไฟหยดน้ำตกแต่งต้นไม้ #fairylights #SiamcivilizeSetup #Otc2019

ตกแต่งสถานที่จัดงานเฉลิมฉลอง เทศกาลคริสมาสต์ และ ปีใหม่ ไอคอน สยาม ( The Icon Siam : Christmas and Happy New Year 2020 ) ไฟตกแต่งบรรยากาศจาก ไฟหยดน้ำตกแต่งต้นไม้ทรงระย้า, lighting design and decorate by siamcivilize : siamcivilizelightingdecor, Tel0869961208, LineID siamcivilize, 13oct2019

รูปภาพ
Lighting Decoration www.siamcivilize.com LineID: siamcivilize Tel: 0869961208 IG: SiamcivilizeLightingDeco ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ป ร ะ ดั บ #ICONSIAM #VerandaFountainZone #LightingDecor #ไฟหยดน้ำตกแต่งต้นไม้ #SiamcivilizeSetup #15oct2019

ตกแต่งสถานที่จัดงานเทศกาลคริสมาสต์ และปีใหม่ ไอคอน สยาม ( The Icon Siam : Christmas and Happy NewYear 2020) ไฟตกแต่งบรรยากาศจากไฟหยดน้ำตกแต่งต้นไม้ทรงระย้า , lighting design & decorate with fairy lights by siamcivilize : siamcivilizelightingdecor, Tel0869961208, LineID siamcivilize, 13oct2019

รูปภาพ
Lighting Decoration www.siamcivilize.com LineID: siamcivilize Tel: 0869961208 IG: SiamcivilizeLightingDeco ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ป ร ะ ดั บ #ICONSIAM #FrontWalkZone #LightingDecor #SiamcivilizeSetup #13oct2019

ตกแต่งสถานที่จัดงานแต่งงาน โรงแรม W Bangkok ( The House on Sathorn ) ไฟตกแต่งบรรยากาศ จากอุโมงค์ไฟหยดน้ำ, lighting design and decor with fairy lights by siamcivilize : siamcivilizelightingdecor, Tel0869961208, LineID siamcivilize, 11oct2019

รูปภาพ
Wedding Decoration www.siamcivilize.com LineID: siamcivilize Tel: 0869961208 IG: SiamcivilizeLightingDeco L I G H T I N G D E C O R , W_Hotel_Bangkok #TheHouse_on_Sathorn #อุโมงค์ไฟหยดน้ำ  # ไฟตกแต่งงานแต่ง # ไฟตกแต่งงานเลี้ยง # ไฟบรรยากาศ #photobackdrop #rustic #rusticwedding #gardenparty #gardenwedding #lightingwedding #celebrate #event #decoration #chic #lighting #lightingdesign #lightingdecor #fairylights #bokeh #siamcivilize #siamcivilizelightingdecor #siamcivilizesetup #line 🆔 siamcivilize #IGsiamcivilizelightingdeco #Tel0813466137 #Tel0869961208 #11oct2019

ตกแต่งสถานที่จัดงานแต่งงาน โรงแรม W hotel ( The House on Sathorn, ) ไฟตกแต่งบรรยากาศ จากหลอดเอดิสันเเอลอีดี, Decorate a photo backdrop with Edison Filament light bulbs by siamcivilize : siamcivilizelightingdecor, Tel0869961208, LineID siamcivilize, 11oct2019

รูปภาพ
Wedding Decoration www.siamcivilize.com LineID: siamcivilize Tel: 0869961208 IG: SiamcivilizeLightingDeco L I G H T I N G D E C O R # ไฟตกแต่งงานแต่ง # ไฟตกแต่งงานเลี้ยง # ไฟบรรยากาศ #photobackdrop #TheHouseonSathorn #rustic #rusticwedding #gardenparty #gardenwedding #lightingwedding #celebrate #event #decoration #chic #lighting #lightingdesign #lightingdecor #fairylights #bokeh #siamcivilize #siamcivilizelightingdecor #siamcivilizesetup #line 🆔 siamcivilize #IGsiamcivilizelightingdeco #Tel0813466137 #Tel0869961208 #11oct2019

ตกแต่งสถานที่จัดงานแต่งงาน ปาร์คนายเลิศ ( Nailert Park Herritage ) ไฟหยดน้ำตกแต่งบรรยากาศจาก กำแพงไฟหยดน้ำ , The Fairy-lights Backdrop design and decorate by siamcivilize : siamcivilizelightingdecor, Tel0869961208, LineID siamcivilize, 05Sep2019

รูปภาพ
Wedding Decoration www.siamcivilize.com LineID: siamcivilize Tel: 0869961208 IG: SiamcivilizeLightingDeco N a i L e r t P A R K # ปาร์คนายเลิศ #nailertpark #nailertparkherritage # กลาสเฮ้าส์ปาร์คนายเลิศ # ไฟตกแต่งงานเลี้ยง # ไฟบรรยากาศ #photobackdrop #rustic #rusticwedding #gardenparty #gardenwedding #lightingwedding #celebrate #event #decoration #chic #lighting #lightingdesign #lightingdecor #fairylights #bokeh #siamcivilize #siamcivilizelightingdecor #siamcivilizesetup #line 🆔 siamcivilize #IGsiamcivilizelightingdeco #Tel0813466137 #Tel0869961208 #05Sep2019

ตกแต่งสถานที่จัดงานแต่งงาน ปาร์คนายเลิศ (The Glass House at Park of NaiLert , Nailert park heritage) ไฟตกแต่งบรรยากาศจากไฟหยดน้ำ, lighting design and decor with fairy lights by siamcivilize : siamcivilizelightingdecor, Tel0869961208, LineID siamcivilize, 05Sep2019

รูปภาพ
Wedding Decoration www.siamcivilize.com LineID: siamcivilize Tel: 0869961208 IG: SiamcivilizeLightingDeco ป า ร์ ค น า ย เ ลิ ศ #TheGlassHouseAtParkofNaiLer # ปาร์คนายเลิศ #nailertpark #nailertparkherritage # กลาสเฮ้าส์ปาร์คนายเลิศ # ไฟตกแต่งงานเลี้ยง # ไฟบรรยากาศ #photobackdrop #rustic #rusticwedding #gardenparty #gardenwedding #lightingwedding #celebrate #event #decoration #chic #lighting #lightingdesign #lightingdecor #fairylights #bokeh #siamcivilize #siamcivilizelightingdecor #siamcivilizesetup #line 🆔 siamcivilize #IGsiamcivilizelightingdeco #Tel0813466137 #Tel0869961208 #05Sep2019

ตกแต่งสถานที่จัดงานแต่งงาน เบเนดิกสตูดิโอ ( Benedict studio ) ไฟตกแต่งบรรยากาศจากไฟหยดน้ำ, lighting design and decorate with fairy lights by siamcivilize : siamcivilizelightingdecor siamcivilizesetup โทร.086-996-1208 Line : siamcivilize 2Aug2019

รูปภาพ
Wedding Decoration www.siamcivilize.com LineID: siamcivilize Tel: 0869961208 IG: SiamcivilizeLightingDeco เ บ เ น ดิ ก ส ตู ดิ โอ #benedictstudio # เบเนดิกสตูดิโอ # ไฟตกแต่งงานเลี้ยง # ไฟบรรยากาศ #photobackdrop #rustic #rusticwedding #gardenparty #gardenwedding #lightingwedding #celebrate #event #decoration #chic #lighting #lightingdesign #lightingdecor #fairylights #bokeh #siamcivilize #siamcivilizelightingdecor #siamcivilizesetup #line 🆔 siamcivilize #IGsiamcivilizelightingdeco #Tel0813466137 #Tel0869961208 #2Aug2019

จำหน่ายไฟหยดน้ำLED ราคาส่ง! LED Fairy Lights for wholesale price! email: siamcivilize@hotmail.com , FB: SIAMCIVILIZE , +66 081-346-6137

รูปภาพ
จำหน่ายไฟหยดน้ำLED ราคาส่ง! LED Fairy Lights for SALE! สอบถามรายละเอียด Any Information about Whole Sale Price contact us. โทร : 081-346-6137 , LineID : siamcivilize , e-mail : siamcivilize@hotmail.com www.siamcivilize.com Wedding Decoration www.siamcivilize.com LineID: siamcivilize Tel: 0869961208 IG: SiamcivilizeLightingDeco # fairylight   # fairy_light   # ไฟหยดน้ำ   # ไฟประดับ   # ไฟตกแต่ง   # ขายส่ง # wholesale   # siamcivilize

ตกแต่งสถานที่จัดงานแต่งงาน, MasterviewExecutivePlace, ไฟบรรยากาศ, แบ็คดร็อพไฟหยดน้ำ , ไฟหยดน้ำLED, fairy lights, ไฟปิงปองLED , ไฟปิงปองตกแต่งบรรยากาศ, rustic, celebrate event decoration, lightingdesign, lightingdecor, patio lights, fairylights, bokeh, siamcivilize siamcivilizelightingdecor siamcivilizesetup โทร.086-996-1208 Line : siamcivilize 28June2019

รูปภาพ
Wedding Decoration www.siamcivilize.com LineID: siamcivilize Tel: 0869961208 IG: SiamcivilizeLightingDeco P A T I O L I G H T MasterviewExecutivePlace # ไฟปิงปองหลอด led # ไฟบรรยากาศ # ไฟตกแต่งสถานที่ # ไฟงานอีเว้นท์ # ไฟงานเลี้ยง # ไฟงานแต่ง # ไฟปาร์ตี้ #patiolights #wedding #party #lightingwedding #celebrate #event #decoration #chic #lighting #lightingdesign #lightingdecor #fairylights #siamcivilize #siamcivilizelightingdecor #siamcivilizesetup #line 🆔 siamcivilize #IGsiamcivilizelightingdeco #Tel0813466137 #Tel0869961208 #28June2019